Hoe verloopt een scheiding bij de rechtbank?

Let op: dit is het proces van een scheiding op eenzijdig verzoek met behulp van een advocaat. DigiDivorce behandelt alleen scheidingen op gezamenlijk verzoek en dat verloopt dus niet volgens deze procedure.

1. Indienen van het verzoekschrift

Het verzoekschrift moet ingediend worden door een advocaat.

2. Referteverklaring

In een referteverklaring laat je de rechtbank weten dat je geen verweer wenst te voeren. Je wacht de beslissing van de rechter af.

3. Verweer voeren

Wanneer je het niet eens bent met het echtscheidingsverzoek of de verzoeken die daarmee samenhangen (alimentatie of ouderschapsplan) dan heb je 6 weken de tijd om een verzoekschrift in te dienen. Hier kan eventueel uitstel voor worden aangevraagd.

4. Verdeling en verrekening

Wanneer je er niet gezamenlijk aan uit komt zal de rechter een uitspraak doen hoe de gemeenschap van goederen wordt verdeeld. Dit kan anders zijn wanneer je bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.

5. De zitting

Beide partijen ontvangen een oproep om te verschijnen ter zitting. Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om een toelichting te geven op de ingediende stukken.

6. Uitspraak van de rechter

Een aantal weken na de zitting zal de rechter een uitspraak doen. Hier gaan veelal een aantal weken overheen. De advocaat ontvangt de echtscheidingsbeschikking.

7. Hoger beroep

Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kan je hier tegen in hoger beroep gaan. Dit kan binnen 3 maanden na het ontvangen van de uitspraak. Wil je de hoger beroepstermijn niet afwachten? Dan kunnen partijen een akte van berusting tekenen. Hier verklaar je mee af te zien van hoger beroep.

8. Inschrijving bij de gemeente

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan moet de beschikking binnen 6 maanden worden ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand. Pas op het moment dat de inschrijving heeft plaatsgevonden ben je officieel gescheiden.

Opmerking:
Het is ook mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke maatregel als een bepaalde zaak niet kan wachten tot de uitspraak van de rechter. Te denken valt aan een omgangsregeling voor de kinderen.

Voor meer informatie klik hier.