Hoe werkt erkenning?

Door een kind te erkennen ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen het kind en de erkenner.

Voorwaarden

Om een kind te mogen erkennen gelden er een aantal voorwaarden. De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn en in staat tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen. Ook is er toestemming nodig van de moeder (tenzij kind ouder dan 16 is). Is het kind ouder dan 12? Dan moet het kind ook toestemming geven. Daarnaast kan een kind maar 2 juridische ouders hebben. Vooral bij adoptie kan dit een rol spelen. Erkenning is niet toegestaan als de erkenner niet met de moeder zou mogen trouwen. Bijvoorbeeld door bloedverwantschap met de moeder.

Gevolgen van erkenning

Als je jouw kind erkent wordt je de juridische ouder. Hierdoor verkrijg je een aantal rechten en plichten. Allereerst ontstaat er een juridische band met het kind. Dit heeft tot gevolg dat je ook elkaars erfgenaam wordt. Samen met de moeder mag je er voor kiezen om het kind jouw achternaam te geven. Het kind krijgt mogelijk ook jouw nationaliteit. Als juridische ouder heb je ook een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar wordt. Om ook wettelijk vertegenwoordiger te worden en mee te mogen beslissen over de verzorging en opvoeding moet je het ouderlijk gezag aanvragen.

Wanneer en waar?

Erkenning is op diverse manieren mogelijk. Je kan in Nederland bij iedere gemeente een kind erkennen. Dit kan zelfs al tijdens de zwangerschap. Het heet dan erkenning van de ongeboren vrucht. Het is ook mogelijk om de erkenning gelijktijdig te doen met de aangifte van de geboorte. In beide situaties geldt dat wanneer de moeder niet meekomt zij schriftelijke toestemming dient te geven. Ook als het kind al ouder, of zelfs meerderjarig kan erkenning nog steeds plaatsvinden. Vanaf 12 jaar heb je toestemming nodig van kind en moeder. Vanaf 16 jaar enkel van het kind zelf.

Kosten

Wanneer je naar de gemeente gaat om je kind te erkennen zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van erkenning opmaken. Dit is gratis. Als je een afschrift van de akte wilt hebben dan kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn.