Hoe werkt gezag?

Minderjarige kinderen mogen nog veel beslissingen niet zelf nemen. Daarom staan ze onder gezag. Dit kan bij hun ouders, maar hoeft niet. Er wordt een verschil gemaakt tussen eenhoofdig en tweehoofdig gezag.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wordt een kind geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap dan ontstaat er automatisch gezamenlijk gezag. Dit geldt eveneens voor adoptie.
Als het kind al is geboren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap dan ontstaat er ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat er erkenning heeft plaatsgevonden.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ben je niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan ontstaat er ook niet automatisch gezamenlijk gezag. Alleen voor de moeder ontstaat dit gelijk vanaf de geboorte. Het is mogelijk om een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Dit kan tegenwoordig zelfs digitaal en is dan gratis. Ook hier geldt de voorwaarde dat het kind is erkend.

Voogdij

Als iemand anders dan de ouders het gezag heeft over een kind spreken we van voogdij. Deze situatie doet zich voor bij een overlijden van de ouders. Voogdij kan ook bij een instelling, zoals jeugdbescherming, liggen.

De gevolgen

Als je gezag hebt over een kind ben je zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Je hebt ook de verantwoording voor de verzorging en de opvoeding van de minderjarige. Dit omvat zowel het lichamelijke als geestelijke welzijn van het kind. Ouders met gezag betalen ook voor deze verzorging en opvoeding. Dit betekent een onderhoudsplicht tot het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.