Hoe werkt pensioenverevening?

Bij een scheiding spelen ook pensioenen een rol. De wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding geeft aan dat gehuwde en geregistreerde partners recht hebben op het opgebouwde ouderdomspensioen van hun partner gedurende het huwelijk.

Pensioenverevening

Wanneer we spreken over pensioenverevening gaat het om het verdelen van het ouderdomspensioen. De pensioenen van de ex-partners blijven aan elkaar verbonden. Op het moment dat de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat ontvangt de ex-partner een gedeelte van het ouderdomspensioen. Je kan ook een ander percentage kiezen voor de verdeling, of niet te verdelen. Als je afwijkt van de wet dan is het afhankelijk van de voorwaarden van de pensioenuitvoerder of hier mee wordt ingestemd.

Twee jaar termijn

Na de scheiding heb je 2 jaar de tijd om een keuze te maken. Als er binnen deze 2 jaar geen keuze wordt gemaakt dan wordt de wet toegepast en wordt er 50%/50% verdeeld. Omdat je jouw keuze niet kenbaar hebt gemaakt heb je geen zelfstandig vorderingsrecht maar zul je bij je ex-partner moeten aankloppen. Maak je wél tijdig jouw keuze bekend? Dan ontvang je het pensioen rechtstreeks vanuit de pensioenuitvoerder.

Voorbeeld

Partners A en B gaan scheiden. Partner A heeft ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Partner B niet.

Bij het verdelen van het pensioen krijgt partner B een voorwaardelijk recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen van A. Op het moment dat partner A met pensioen gaat krijgt ook partner B het gedeelte waar hij/zij recht op heeft. Wanneer A zou komen te overlijden voor de pensioendatum krijgt B geen ouderdomspensioen. Mogelijk wel nabestaandenpensioen. Als partner B zou komen te overlijden dan behoudt A het gehele ouderdomspensioen. Het verdeelde pensioen dat naar B zou gaan wordt weer toegevoegd aan het pensioen van A.

Lees meer in de brochure van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen