Toestemming bij buitenlandse vakanties

Niet alle ouders realiseren zich dat er het één en ander veranderd als je na een scheiding met je kinderen op vakantie gaat.

Beschermingsmaatregel

Wanneer je als ouders na een scheiding gezamenlijk ouderlijk gezag hebt is er toestemming nodig van de andere ouder om met de kinderen op vakantie te gaan naar het buitenland. De toestemming is in het leven geroepen om kinderontvoering tegen te gaan. Op het moment dat je samen het ouderlijk gezag hebt en je gaat zonder toestemming op vakantie wordt dat gezien als een onttrekking aan het gezag. Bij de controles is de Marechaussee extra alert op het reizen met minderjarige kinderen.

Wanneer is dit nodig?

Wanneer je reist met een minderjarige moet je kunnen aantonen dat je toestemming hebt van de andere ouder. Deze situatie kan zich ook voordoen als kinderen op vakantie gaan met opa en oma of andere niet-ouders. Als je eenhoofdig ouderlijk gezag hebt is er geen toestemming nodig. Er vind immers geen onttrekking aan het gezag plaats aangezien je het gezag alleen hebt. In dit geval is het wel handig als je dit kan aantonen door een uittreksel uit het gezag register mee te nemen.  

Download hier het toestemmingsformulier van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen