Wat houdt de verhuisregeling in?

Als er een nieuwe woning is maar de oude woning nog in de verkoop staat geldt de verhuisregeling. Deze situatie kan zich voordoen bij een scheiding waar geen van de ex-partners de gezamenlijke woning kan of wenst over te nemen.

De verhuisregeling

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je elders je hoofdverblijf hebben. Gedurende het kalenderjaar dat de oude woning wordt verlaten én de drie daaropvolgende jaren mag de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken. Nu je niet meer in de woning woont hoef je het eigenwoningforfait niet meer aan te geven.

Later verlaten van de woning

Verlaat een van de ex-partners de woning later? Dan is op deze ex-partner de verhuisregeling direct van toepassing. Voor degene die de woning als eerste heeft verlaten vindt er een fictieve omzetting plaats. Deze ex-partner kan het huis opgeven als eigen woning tot het eind van het kalenderjaar waarin de woning is verlaten, plus de 3 jaren die daarop volgen.

Voorbeeld

Je verlaat op 4 april 2017 de woning. Je ex-partner woont hier nog ruim een jaar en verlaat de woning op 8 juni 2018. Vanaf dat moment staat de woning in de verkoop. Je geeft de woning van 4 april 2017 tot 31 december 2020 op als eigen woning.

Voor de periode 4 april 2017 tot en met 8 juni 2018 mag je het eigenwoningforfait opgeven en de hypotheekrente aftrekken. Voor de periode 9 juni tot en met 31 december 2020 mag je de hypotheekrente aftrekken. Nu je beide niet meer in de woning woont is het eigenwoningforfait € 0,- voor deze periode.

« Dit betreft lastige materie, je doet er verstandig aan om je laten adviseren over de fiscale consequenties! »