Wat is conversie?

Als je gaat scheiden heeft je ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens huwelijk. Je verdeeld geen daadwerkelijk geld, maar de aanspraak op een toekomstige uitkering. Wanneer er wordt gekozen voor conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandige aanspraak op het ouderdomspensioen van de ander.

Voorbeeld

Partners A en B gaan scheiden. Partner A heeft ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Partner B niet.

Wanneer er wordt gekozen voor conversie wordt het ouderdomspensioen van partner A gesplitst. Partner B krijgt een zelfstandige aanspraak op het ouderdomspensioen. Hierdoor wordt het pensioen van A lager. Beide partners kunnen zelf beslissen wanneer hun pensioen in gaat. Ze zijn niet meer van elkaar afhankelijk. Als partner A zou komen te overlijden voor de pensioendatum heeft dit geen gevolgen voor het ouderdomspensioen van B. Er is geen recht op nabestaandenpensioen. Wanneer partner B zou overlijden dan komt het gesplitste pensioen van A niet terug naar A. De keuze voor conversie is dus definitief.

Lees meer in de brochure van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen