Wat is indexatie?

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen van zowel de kinder- als de partneralimentatie een stukje verhoogd. We noemen dit ook wel indexering. De Minister van Justitie bepaalt met welk percentage er verhoogd dient te worden. Hoe veel deze verhoging bedraagt is afhankelijk van de salarisontwikkelingen (het loonindexcijfer). Het achterliggende idee is dat als prijzen en lonen stijgen de alimentatie ook naar rato mee behoort te stijgen. De hoogte van de alimentatie stijgt dus mee met de gemiddelde loonstijging van dat jaar.

Percentages van de afgelopen jaren

 • 2021: 3.0%
 • 2020: 2.5%
 • 2019: 2.0%
 • 2018: 1.5%
 • 2017: 2.1%
 • 2016: 1.3%
 • 2015: 0.8%
 • 2012: 0.9%
 • 2013: 1.7%
 • 2012: 1.3%
 • 2011: 0.9%
 • 2010: 2.3%

Eigen verantwoording

Indexatie vindt niet automatisch plaats. Je moet zelf ieder jaar de nieuwe alimentatiebedragen uitrekenen. De verplichting om jaarlijks te indexeren is in de wet vastgelegd (art. 1:402a BW). Het is mogelijk om hier van af te wijken in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst.

Mocht je nooit hebben geïndexeerd dan is het mogelijk om de geïndexeerde alimentatie hier te berekenen.