Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschilbeslechting. Een mediator zorgt ervoor dat jullie weer met elkaar in gesprek komen. Bij mediation krijgt je zelf de kans om in alle vrijheid beslissingen te nemen. Hierin is mediation uniek. Het verschil enorm met de rechtspraak waar er een bindende beslissing komt van een rechter.

Hoe werkt mediation?

Bij een mediationgesprek zit je in een informele setting aan tafel in de aanwezigheid van een mediator. Of het gesprek vindt online plaats via een videoverbinding. De mediator is een onpartijdige gespreksleider en stuurt het proces aan. Je wordt aan het werk gezet om actief mee te denken. Samen ga je bepalen hoe een oplossing er voor jullie uit zou kunnen zien. De mediator helpt om het gesprek te sturen. Hij of zij heeft speciale aandacht voor communicatiepatronen en emoties.

Voor wie is het geschikt?

Bij deelname aan mediation is er een centrale rol weggelegd voor de deelnemers. De deelnemers gaan zelf (onder begeleiding) op zoek naar een oplossing die past bij hun conflict en situatie. Autonomie is het uitgangspunt. Om een mediationtraject te laten slagen is motivatie erg belangrijk. Er dient in ieder geval de bereidheid te zijn om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Wanneer een van beiden écht niet wilt, is mediation niet mogelijk.  Is die bereidheid er wel? Dan is mediation voor vrijwel alle soorten conflicten in te zetten. Het is zeker aan te raden wanneer er emotionele en relationele factoren meespelen.